piatok 2. októbra 2015

Tale of black tailed deer


Ak ste starý návštevník, tak ste si mohli všimnúť, že niečo je inak. Názov blogu je zmenení. Čo sa stalo s girl in boots? Vyrástla.
Je to paradox, tak pred rokom som začala tento blog a teraz ho premenovávam. Ale tu je pravdivý dôvod prečo. Vlastne ich je pár. Girl in boots sa stala populárna medzi ľuďmi, ktorými nechcem, aby ju ešte poznali. Nikdy som vám nepovedala príbeh ako som vlastne vymyslela girl in boots, ale bolo to jedného dňa keď som išla po ulici a myslela o sebe ako ´len dievča v poltopánkach´. Ale nikdy som vlastne nechcela ostať len tým dievčaťom. (A samozrejme, že sa ľahko začnem nudiť.)
Rozmýšľala som o tom veľa pri písaní tohto článku. Je to správne rozhodnutie? Koniec koncov, niečo to znamená. Keď toto však čítate, tak som to spravila. A naučila som sa žiť so svojimi rozhodnutiami a naozaj dúfam, že toto je správne.
Pre aký dôvod na Zemi black tailed deer? Chcela som niečo úplne iné. A keď som bola vo vani napadlo, že by to mohlo byť nejaké zviera. Jeleň pretože:  je to jedno nádherné stvorenie, vyrástla som vedľa lesa, tak preto nie len a kvôli Rudolfovi. Viem, že Rudolf je sob, ale to je moc sezónne. Tú rozprávku som videla 100-krát viac ako som kedy pozeraka znova ten istý film. Vyrástla som na tom. A black tailed, pretože white tailed už je zabrané a viete ako ja rada nosím čiernu.
Toto nie je úplne nový začiatok a krok ďalej.  Doména blogspot vám dovolí zmeniť názov stránky a nie som si istá či je to dobre alebo zle. Ale ak to budem chcieť spraviť znova tak mi pripomeňte, že by som nemala. Pripomeňte mi, že nemusím. Pripomente mi, že som sľúbila sama sebe, že to nespravím.

~

If you are an old visitor here, you might have found out that something is different. The name of the blog has changed. What happend to girl in boots? She grew up.
That´s a paradox like a year ago I started this blog and now I´m renaming it. But here´s true reason why. Actually I have a few. Girl in boots became popular between people I don´t want to know about it yet. I´ve never told you the story how I created a girl in boots, but it was one day when I was walking down the street and I thought about myself like ´just girl in boots´. But I´ve never really wanted to stay just a girl in boots. (And of course I get bored easily.)
I´ve been thinkg a lot about it while writing this article. Is it a right desicion? After all, it means something. When you are reading this I´ve done it. And I´ve learnt to live with my desicions and I hope this is the right one.
For what reason on the earth black tailed deer? I wanted something absolutely different. And I was taking bath when I thought about some animal. Deer because: it´s one beautifal creature, I´ve grown up next to forest so that´s why not lion, and because of Rudolf. I know Rudolf is a reindeer but that´s way to seasonal. I´ve seen that fairytail 100 times more than I was rewatching other movies. I grew up on that. And blac tailed becease white tailed is already taken and you know I like to wear black.
This is not a brand new start, this is a step to move on. Blogspot domain let you to change the name of your blog and I´m not sure if it´s a good or bad thing. But if I ever want to do this again remind me that I shouldn´t. Remind me that I don´t have to. Remind me that I promised myself not to do it.

3 komentáre:

  1. Krásne napísaný článok... Názov, ktorý si vybrala a to, že si sa rozhodla ísť o krok ďalej je obdivuhodné... #proud ;)

    OdpovedaťOdstrániť
  2. mne ten nazov pride tak jedinecny a k tvojmu blogu.. stylu.. sa velmi hodi :))

    OdpovedaťOdstrániť