nedeľa 6. marca 2016

And US civil war understanding

Strávila som víkend rozmýšľaním nad americkou občianskou vojnou. Keď som sa o nej učila v minulosti, prišlo mi to komplikované. Hlavne zákon o Kansase a Nebraske. Ale musím tomu opäť čeliť kvôli škole a ak mám byť úprimná, je to stále trochu komplikované, ale tak trochu to dáva väčší význam keď ste starší.
Rozhdola som sa vybrať dva citáty k tejto vojte. Jeden od lídra republikánov a amerického prezidenta Abrahama Lincolna. A ten druhý od abolicionistky Harriet Tubmanovej, ktorá utiekla z otroctva.
~
I've spent this weekend understanding us civil war. When I was learning about it in the past it seemed confusing to me. Especially Kansas-Nebraska act. But I have to face it again because of school and to be honest, it's still little bit confusing but it kinda makes more sense when you grow up.
I decided to choose two quotes according to us civil war. One by leader of republicans and American president Abraham Lincoln. The other one by abolitionist Harriet Tubman who escaped from slavery.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára